شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ تغيير عنوان پايگاه مقاومت بسيج به تيم عمليات رواني شهيد حاج عزيز الله حيدري آرام و حال به تيم عمليات رواني سردار گمنام شهيد حاج رضا فرج تبريزي به دستور رئيس مركز مطالعات شهيد بهشتي و دريافت نشان افتخار بعنوان مؤثر ترين فعاليت ها كه هم اكنون وظيفه مديريت ذهني مردم پايتخت را بر دوش دارد. (با استفاده از كليپ هاي صوتي و تصويري و عمليات هاي متعدد فيزيكي)
به گزارش معاونت اطلاعات و حفاظت اطلاعات بسيج پايگاه ها ، حوزه ها و نواحي مقاومت بسيج در صورت داشتن پروفايل و پايگاه سايبري اينترنتي مي بايست با نام يك شهيد فعاليت نمايند.
رئيس حفاظت اطلاعات سپاه گفت : باتوجه به سؤاستفاده از نام مبارك بسيج در جوامع سايبري كه هويت آن با سلحشوران مغايرت داشته است و يا اينكه خيلي از برادران و خواهران بسيجي اقدام به تشكيل وبگاه هايي با عنوان بسيج تهيه مي نمودند ليكن عقايد شخصي خود را به نمايش مي گذاشتند.
وي اظافه كرد : ما با هماهنگي هاي انجام شده با معاونت محترم اطلاعات سپاه و مركز مطالعات شهيد بهشتي سپاه مصوب گرديد هريك از برادران و خواهران بسيجي كه علاقمند به ايجاد وبلاگ با عنوان بسيج هستند با ثبت نام در پايگاه هاي مقاومت بسيج و سهولت شركت در جلسات توجيهي و دريافت پايان نامه به اين امر اقدام نمايند.
خاطرنشان كرد : كساني كه نسبت به اين مهم ترتيب اثر ندهند و يا .... از طرف مركز جرائم سازمان يافته سپاه وبگاهشان مسدود و با اقدامات امنيتي بصورت حضوري برخورد خواهد شد.
وبلاگي كه تو همين سايت عنوان شده واقعاً متعلق به س.ا.س است يا اينها هم جزء همان گروه هستند.؟
بلي ؛ ولي ديگر وجود ندارد.
يادآوري براي كساني كه نمي دانند «پايگاه مقاومت بسيج فاتح خيبر» به «شهيد حيدري آرام» تغيير عنوان داد.
تغيير مجدد اسم و اطلاعات جديد به پيام بالا مراجعه فرماييد.
ساعت دماسنج
گروه شهيد فرج تبريزي
رتبه 0
0 برگزیده
277 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گروه شهيد فرج تبريزي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top