شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
مربوط به اهانت نفرت انگيز به قرآن كريم
يا صاحب الزمان (عج) آجرك الله آقاجان
خسته نباشد برادران
سلامت باشيد شما هم اگر مي خواين كمكي كرده باشيد بسم الله
من مي خوام چطور؟
در راهپيمايي روز جمعه 26/06/89 شركت كنيد و انزجار خود را اعلام نماييد همانند نهم دي سال هشتاد و هشت حضور آگاهانه و مقتدرانه در عرصه مبارزه با كفر و ظلم
تسبیح دیجیتال
گروه شهيد فرج تبريزي
رتبه 0
0 برگزیده
277 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گروه شهيد فرج تبريزي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top